ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף

מס' 25 מתאריך 13/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהתוכניתגנ/ 15249שינוי יעוד ממגורים קיים למגורים ג' מיוחד, נהריה12/12/2007
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782/ אגן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא21/01/2010
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
אשדודתוכנית3/ מק/ 2122שינוי לתכנית 3/ 02/ 101/ 44 החוף הדרומי של אשדוד.
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה - אזור הכניסה הימית לנמל חיפה ב"צל" שובר הגלים16/08/2007
תוכניתתמא/ 3/ 11/ דתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי16/08/2007