ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 317 מתאריך 19/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרת, נצרת עיליתתוכניתג/ 14169שכונת גבעת ארמון ההגמון21/07/2008
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15763הגדלה נקודתית של זכויות והקטנת קו בניין -מרכז סכנין דרך 805.10/07/2008
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 21לב הגליל- סכנין24/09/2012
חדרהתוכניתחד/ 1233שינוי יעוד ממגורים וחקלאי למרכז אזרחי, חדרה20/03/2008
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ גתוכנית שד/ 969/ ג13/05/2007
גזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
נושאוולנת"עהודעות היו"ר