ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 480 מתאריך 02/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתמא/ 10/ ג/ 5תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תחמ"ג צפון ת"א ורצועות לקווי 400 אליה וממנה.
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
חולוןתוכניתתממ/ 5/ 4תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 4-קו ירוק-מערכת הסעת המונים
נושאמועצה ארצית(3)נושא כללי
נושאתקנות/ 03/ 10פטור מאגרה להגשת עררים לפי ס' 198 לחוק
נושאתקנות/ 02/ 40תקנות בקשה להיתר - גז ראדון
חוף הכרמל, מנשה-אלונה, שומרוןתוכניתתממ/ 6/ 5סובב בקעת הנדיב
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה - אזור הכניסה הימית לנמל חיפה ב"צל" שובר הגלים16/08/2007
הגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 40תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 40 - רמת ארבל - ישוב חדש
תוכניתתמא/ 3/ 11/ דתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי16/08/2007
נושאתקנות/ 02/ 02/ 2הוראות למתקני תברואה - המשך דיון
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007
תוכניתתמא/ 22/ 6תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערות26/04/2007
תוכניתתמא/ 23/ א/ 3תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים26/04/2007
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 2/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה של תכנית מפורטת למסילת הברזל נתב"ג-י-ם- קטע מזרחי12/10/2008
ירושליםתוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 2/ 2תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג - ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מזרחי03/02/2010
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 1/ 1תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מערבי03/02/2010
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 8רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו צפית-רמת חובב
אשדודתוכניתתמא/ 10/ ד/ 6הרחבת תחנת הכח אתגל (אשקוגן) באשדוד וחיבורה לצנרת הגז הטבעי
נושאתקנות/ 02/ 40ב'תקנות בקהש להיתר-הגנת מבנים מפני גז ראדון - המשך דיון
נושאתקנות/ 15/ 14תקנות פטור מאגרה להגשת ערר לועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק
תוכניתתמא/ 23/ א/ 5ביטול פוליגון לאזור תחזוקה ותפעול בגלילות וסימון הפוליגון בהרצליה14/09/2009