ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 320 מתאריך 18/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכר, כפר יאסיףתוכניתג/ 12300חזיריות, מערבית לכפר יאסיף, צפונית לג'דיידה - מכר04/09/2007
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 6הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד
שמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 3הרחבת מושב יכיני24/09/2009
הגליל העליוןבקשה ועדה מקומיתגעל/ 2004179בקשת היתר בניה לנופש פעיל - מדגה.
בקשה ועדה מקומיתשמר/ 20000982מתן רישוי לסככות הקיימות לאורוות ולבניה חדשה לחווה חקלאית לגידול סוסים.
עמק הירדן, אלמותבקשה ועדה מקומיתעיר/ 181002005לגיטימציה בשימוש חורג במבנה משק ותיירות