ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 321 מתאריך 23/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13274תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת19/03/2009
גבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 14789שינוי יעוד למלונאות, פקיעין27/11/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 14873תכנית מתאר- קיבוץ הרדוף29/06/2009
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 15132הרחבת הישוב דיר חנא22/12/2011
בקעת בית הכרם, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, משגב, דיר אל-אסד, יאנוח-ג'ת, כסרא-סמיע, מג'ד אל כרום, מגדל תפן, מעלה יוסף, נחף, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15214מתחם יער , פקיעין
הגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15880תכנית מתאר כפר מיסר
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 73מבואה דרומית - פיתוח אזור תיירות26/07/1995
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 109מבואה דרומית - באר שבע
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 59תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס'59 ישובי קבע לפזורה הבדואית (ג)24/10/2007
תוכניתתמא/ 38/ 1/ אתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 116/08/2007
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתתממ/ 2/ 58תכנית מתאר מחוזית חלקית - תממ/ 2 שינוי מס' 58 - הרחבת הישוב כפר מיצר24/10/2007
תוכניתתמא/ 38/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 1 (ב)