ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 701 מתאריך 11/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 4קיבוץ חצרים - שמעונים24/01/2007