ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 703 מתאריך 31/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9570שינוי יעוד שטח משטח לאזור מגורים2 לשטח למוסד , רח' פרבשטיין 30 , קרית משה
ירושליםתוכנית6672קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לשם הוספת 2 יח"ד חדשות. ואדי אל ג'וז20/08/2007
ירושליםתוכנית10121תוספת שטחי בניה עבור הרחבת יח"ד ע"י תוספת קומה. רח' מוסיוף 3, שכ' הבוכרים05/06/2007
ירושליםתוכנית10439הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש בן 3 קומות לשם יצירת יח"ד חדשה , ואדי גוז12/12/2007
ירושליםתוכנית5291/ בהוספת 2 קומות לבנין קיים, תוספת יח"ד אחת, הרחבת דירות קיימות, רחביה08/11/2007
ירושליםתוכנית8674שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 למגורים 2, אלצוואנה23/07/2007
ירושליםתוכנית11187הרחבת יח"ד קיימות בבניין, פסגת זאב, זאב שרף 27, 2505/06/2007
ירושליםתוכנית11320הרחבת חנות קיימת בקומה מסחרית, הרחבות דיור, פסגת זאב, רח' השישה עשר 311/09/2007
מטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ זשינוי שטח ציבורי לטובת מעבר תשתיות ע"י שינוי מיקום מגרש, מושב אורה28/02/2008
ירושליםתוכנית10198תוספות בניה לשם הרחבת בית כנסת קיים, גבעת שאול, עמרם גאון 1405/06/2007
ירושליםתוכנית10360תוספת בניה לשם הרחבת דיור, פסגת זאב, רח' ליכטמן אברהם מס' 3 ו- 508/11/2007
ירושליםתוכנית10438שינוי שמושים המאושרם במגרשים המיועדים לבניני ציבור, רמת בית הכרם11/09/2007
מטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 845/ דפיצול נחלה מס' 57 למגרשים מס' 57A ו- 57 B , מושב נס הרים, משק מס' 5705/06/2007
הגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 11159תשריט לדרך 71 קטע צומת נבות עד צומת בית השיטה
הגליל העליון, גדותתוכניתג/ 11896דרך מס' 918 קבוץ גדות עמיר
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13800שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 1721526/06/2008
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14463פיצול נחלה בעין העמק11/09/2007
הגליל התחתוןתוכניתג/ 14729קבר יתרו04/09/2008
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14741שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב שצ"פ ושב"צ והתויית דרך, דיר חנא
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 14792מרכז שירותים חקלאיים, ראש פינה20/02/2008
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתגנ/ 15093שינוי יעוד נקודתי משטח מגורים ב' ושב"צ לשטח מגורים א', ירכא24/10/2007
טבריהתוכניתג/ 15112מתחם - יער צבי12/12/2007
מגדל העמקתוכניתג/ 15135התחדשות עירונית מתחם הנשיאים18/11/2008
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 15239שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור04/09/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15349בריכת מים של מקורות, עראבה23/01/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15397הסדרת דרכים וגבולות מגרשים בהרחבה, בית שערים12/07/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגנ/ 15510הגדלת אחוזי בניה וכיסוי קרקע והקטנת קוי ביניין23/07/2007
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 15647שנוי מערכת דרכים,שנוי יעוד משטח מבני ציבור ושצ"פ לאיזורי מגורים א,ב-מנדא.09/04/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 15657שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים ומסחר ושינוי קווי בנין, תרשיחא27/11/2007
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15725ביטול דרך ושינוי תוואי דרך, כפר כנא23/07/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 15739שינוי יעוד שטח מגורים א' לשטח מגורים לבעלי מקצוע-מושב היוגב24/10/2007
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 15776הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע והקטנת קוי בנין, מעלות27/11/2007
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגנ/ 15810מתן לגיטימציה לבית קיים-דבוריה12/07/2007
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגנ/ 15864נחלה 54, ע"ש מיכה שוורץ, שדמות דבורה20/08/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתגנ/ 15871הגדלת אזור המגורים במגרש 70, אלון הגליל23/07/2007
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 15884שינוי יעוד מאיזור מלונאות לאיזור מגורים, בית ג'אן18/08/2008
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתגנ/ 15902ביטול דרך גישה מס' 239, מג'דל שמס25/09/2008
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15919שינוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר-רינה23/01/2008
עפולהתוכניתג/ 16105הוספת חזית מסחרית ברח' מנחם, עפולה13/03/2007
נצרת עיליתתוכניתגנ/ 16103תכנית המהווה שינוי לתכנית ג/במ/40, נצרת עילית11/11/2008
חוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב גבע כרמל14/06/2007
חוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ טקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב צרופה14/06/2007
חדרהתוכניתחד/ 1199שינוי הוראות בניה בחלקה 234 בגוש 10036 והסדרת גישה מרח' הלל יפה11/09/2007
זבולון, קרית טבעוןתוכניתטב/ ד/ 239/ זב/ ד/ 205שיפור גיאומטרי-בטיחותי בדרך מס' 75 מצומת העמקים עד טבעון08/02/2010
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1182הקטנת רוחב דרך ללא מוצא, רח' הגפן פרדס חנה19/09/2007
חדרהתוכניתחד/ 848/ טשינוי הוראות בניה למבנה קיים05/06/2007
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 731/ גהתווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ג04/09/2008
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 731/ בהתווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב04/09/2008
חיפהתוכניתחפ/ 1604/ ישינוי במעמד דירות הנכים ברח' זינגר 15-13, רמת אדי
הוד השרוןתוכניתהר/ 1202מתחם 531 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה עתירת ידע,מגורים,מוסדות צבור,ש.צ.פ. דרכים.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 15תכנון מחדש למגרשים 5001 ו- 5004 בצורן25/09/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 186/ 9/ 1הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש 44 למתחם הקריה החלקאית ב-5 שנים נוספות.25/08/2009
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3162ממגורים ב' לאזור מתקנים טכניים, התאמת שטחי בניה מותרים לתפעול וניהול מתקנים טכ17/03/2011
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 325/ 4שינוי ממגורים א' למגורים ג', הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים העיקריים.04/09/2007
רעננהתוכניתרע/ 1/ 339/ בהמרת שטחים עיקריים מתחת לקרקע לשטחי שרות,הוספת:שטח עיקרי(משרדים)ושרות בקומה א'09/11/2011
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 38/ באיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,שינוי מג' מיוחד למעורב מסחר ומוסד,הרחבת רחובות קי
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 48/ העליות גג - גבעת אלונים.05/03/2009
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 39פיצול משק 29 בצור משה, משטח מגורים חקלאי למגורים א'.12/12/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 444/ אקביעת זכויות והוראות בניה להקמת מבני ציבור.08/08/2007
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3428קביעת קוי בנין למבנים קיימים, קביעת הוראות בניה.
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לותוספת שטח עיקרי עבור סגירת 3 מרפסות בקומה ב', קביעת הוראות.20/08/2007
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ להתיקון שטח השרות למרחבים מוגנים, תיקון מידת בליטת מרפסות.21/05/2007
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3442הסדרת נגישות למגרשים ע"י שינוי חלק מש.צ.פ. ושביל לדרך משולבת וחלק משביל לביטול12/07/2007
רמת גןתוכניתרג/ 1037שינוי יעוד שטח לאזור מסחרי08/08/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3277מתחם לוינסקי07/10/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2902התחדשות עירונית -מתחם החרש והאומן07/03/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3094מתחם אברבנאל-אילת07/03/2010
חולוןתוכניתח/ 550מתחם המרכבה04/09/2008
גבעתייםתוכניתגב/ 478מגורים-רח' בן ציון ישראלי24/10/2007
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 233ביטול שטח הפקעה והחזרתו לייעוד הקודם13/05/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 110אולמי אשל - העיר העתיקה - באר שבע12/12/2007
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 59שכונה מרכזית - איחוד וחלוקת מגרשים - ירוחם28/06/2007
אילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 224שמורת טבע מסיב אילת - הרחבה 1 - אילת25/08/2009
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 3הרחבת מושב שרשרת20/02/2008
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 10שכונה 46 - כסייפה - הרחבה05/06/2007
תוכנית10/ 03/ 254/ אחברת ברום ים המלח20/08/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 68גן עיר - באר שבע20/02/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 227תוספת זכויות - שחמון רובע 5 - רחוב נחל חיון פינת ששת הימים - אילת12/07/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 263/ 4שכונה 7 - מגרש ד' - רהט05/06/2007
שמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 3פאב קיבוץ נירים28/06/2007
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול18/08/2008
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 02/ 500אזור חקלאי - מושב מסלול23/07/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 91בית משפחת מליץ - רחוב קסריה 24 - באר שבע04/09/2007
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 1שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע29/03/2007
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 137/ אמחצבת רמון צפון (מגרשים ג' ו-ח')27/11/2007