ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף

מס' 25 מתאריך 31/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782/ אגן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא21/01/2010
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
אשדודתוכנית3/ מק/ 2122שינוי לתכנית 3/ 02/ 101/ 44 החוף הדרומי של אשדוד.
נושאולס"ח.אישור פרוטוקולים
נושאולס"ח..אישור החלטות ועדת המשנה למיון תכנית
חוף הכרמל, מנשה-אלונה, שומרוןתוכניתתממ/ 6/ 5סובב בקעת הנדיב
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007