ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 705 מתאריך 18/12/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14637שנוי יעוד נקודתי ממגורים ומסחר למלאכה מסחר ומשרדים, עראבה15/02/2007
גולן, אפיקתוכניתג/ 14772שיקום מחצבת אפיק15/02/2007
לב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 15004התויית דרך גישה באזור מבני ציבור ושטח ספורט, דיר חנא15/02/2007
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ אתוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים15/01/2007