ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 252 מתאריך 01/01/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14047יער אליקים22/12/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15183בריכת ציפורי 3, ציפורי21/07/2008
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 15962שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דבוריה
מצפה אפק, עמק לוד, בית דגןתוכניתמח/ 236מחלף שפירים על דרכים 1/412
לב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 86שמוש חורג למבנים קיימים בהיתר:אחסון בקרור,מסגריה.
חוף השרוןתוכניתחש/ מק/ 10/ 2/ 3/ 1שינוי לתכנית מתאר חש/ 10/ 2 - תיקון כביש 561.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 298תכנית מפורטת - תחנת דלק קדימה. שינוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק.
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
שקמיםתוכנית6/ מק/ 2100נגבה- החלפת שטח תעשיה16/06/2008
בקשה ועדה מקומיתיזר/ 20060138מכללה אקדמית בעמק יזרעאל.
יזרעאליםבקשה ועדה מקומיתיזר/ 20050351בקשה לתוספת מחסן, סככה וחממות.