ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע

מס' 121 מתאריך 09/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 728גן לאומי חורשת טל11/05/1967
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, כפר כנאתוכניתג/ 12955יער טורען08/02/2010
גולן, נובתוכניתג/ 13608שמורת טבע , אירוס ביצות, נוב23/11/2005
גולןתוכניתג/ 13604שמורת טבע , נחל אל על23/11/2005
גולןתוכניתג/ 14752שמורת טבע, מסיל עסניה03/11/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15183בריכת ציפורי 3, ציפורי21/07/2008
הגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15418תכנית מתאר - כפר דחי08/01/2009
גלילית - מחוז חיפה, רכס הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1310/ עד/קרית ספורט לדרוזים בעיר הכרמל
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורות03/11/2005