ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 253 מתאריך 05/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
הגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 14666שמורת טבע, הר יבניאל
הגליל התחתוןתוכניתג/ 14729קבר יתרו04/09/2008
משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15512נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח04/09/2008
הגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגנ/ 16043שינוי נקודתי לתכנית המתאר למטרת לגיטימציה , כפר מיסר18/08/2008
חדרהתוכניתחד/ 1340מחצבת כורכר חדרה - שיקום באמצעות הטמנה30/04/2008
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
עמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ 143/ 8"חבת ציון" - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ.21/06/2010
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 444הקמת מועדון ובית תרבות וש.חורג לאולם אירועים.
גזר, נצר סרניתוכניתגז/ מק/ 20/ 11שינוי לתכניות גז/ 20/ 2, גז/ 20/ 2/ א ומשמ/ 84 (גז). נצר סרני - חלוקת בהסכמה.28/05/2008
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 100בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסחר (חפצי נוי)
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 154מרכז אריזה ולוגיסטיקה פרי - אור בע"מ - אשקלון08/07/2010
שקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 5הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל12/12/2007
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 830508הקמתץ מתקן שידור בתחום מנוחה.
בקשה ועדה מקומיתעיר/ 02/ 2006/ 0152מתקן תקשורת סלולארית בקרקע חקלאית בחזקת מושב אלמגור.
עמק לודבקשה ועדה מקומיתלדם/ 261002200בקשה לשימוש חורג למחסן רהיטים ואביזרי אופנה.