ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 325 מתאריך 27/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית4921/ אהרחבות דיור לבנין שטרם נבנה-קביעת מס' יח"ד ל- 6 מס' קומות 5 , רח' הרכבת,בקעה12/07/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 15627מתקנים הנדסיים ואתר קומפוסטציה -כפר יהושוע.
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15683אתר הנצחה משותף כיסרא - סמיע - פקיעין
משגבתוכניתג/ 15782תכנית מתאר ערב אל נעים19/11/2012
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782/ אגן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא21/01/2010
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 314תכנית מתאר לכפר גליקסון24/09/2009
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 366מבני משק בשטחי כפר גליקסון29/06/2009
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאולנת"ע.כללי
רמת נגבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 65תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 65 ישוב קבע לפזורה הבדואית (עבדת)