ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 321 מתאריך 19/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 14486שינוי יעוד למגורים בפקיעין החדשה, שינוי לג/ 4751 המופקדת22/07/2009
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 15797הרחבת מושב גורן
הגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 731/ א/ מ/ 347התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א04/09/2008
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
לב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 86שמוש חורג למבנים קיימים בהיתר:אחסון בקרור,מסגריה.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 298תכנית מפורטת - תחנת דלק קדימה. שינוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק.
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
שקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ מק/ 2085מושב נוגה30/06/2008
בקשה ועדה מקומיתשמר/ 20000982מתן רישוי לסככות הקיימות לאורוות ולבניה חדשה לחווה חקלאית לגידול סוסים.