ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 254 מתאריך 19/02/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 15834שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד בצוריאל21/07/2008
יזרעאלים, זרזירתוכניתגנ/ 15876שינוי יעוד מחקלאי לחניה ומגורים, זרזיר26/06/2008
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16693שכונה צפונית - גוליס
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1166בקשה ועדה מקומית פת/ ש/ 1166
עמק חפרתוכניתעח/ 203דרך מקומית דרך גישה לאזור תעשיה עמק חפר מדרך מס' 5720.
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 2/ 2תוספת 70 מ"ר שטח עיקרי למבנה מגורים קיים.
שורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 443שמוש חורג לבית מלאכה.
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 288יער בית גוברין24/05/2009
באר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 92בקשה לשימוש חורג להקמת מבנה חקלאי לאחסנת ציוד אלקטרוניקה
בקשה ועדה מקומיתגמז/ 420060025בקשת היתר למתקן שידור קטן עפ"י תמא/ 36 בשטח הפתוח.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 1שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 3שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 2שימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 4שימוש חורג ל-5 יח"ד בנחלה א' במושב עין יהב.