ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 326 מתאריך 13/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12025מתקן הנדסי באתר בריכות אביבים08/08/2007
גולן, הגליל העליוןתוכניתג/ 13163שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה12/10/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 15095מתאר מפורטת - כפר חורש
טבריהתוכניתג/ 15112מתחם - יער צבי12/12/2007
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 23/ חהגדלת צפיפות הבינוי במגורים ב' בחל' ששטחן הפקעה-900 מ"ר ומעלה, קביעת הוראות בנ08/11/2007
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 26/ אהרחבת אזור התעשיה ירוחם21/10/2010
להביםתוכנית20/ 03/ 277הרחבת אזור תעשיה ירוחם
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
נושאולנת"עאישור פרוטוקול