ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 514 מתאריך 05/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6885תכנית מתאר למצפה נפתוח - 1395 יחידות דיור
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 14486שינוי יעוד למגורים בפקיעין החדשה, שינוי לג/ 4751 המופקדת22/07/2009
הגליל התחתוןתוכניתג/ 14729קבר יתרו04/09/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 15341הרחבת אזור מגורים, שומרה
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 15797הרחבת מושב גורן
הגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16023מושב בלפוריה- שכונת בנים07/03/2010
מנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 359קיבוץ עין שמר10/07/2008
חדרהתוכניתחד/ 1340מחצבת כורכר חדרה - שיקום באמצעות הטמנה30/04/2008
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 731/ א/ מ/ 347התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א04/09/2008
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
לב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 86שמוש חורג למבנים קיימים בהיתר:אחסון בקרור,מסגריה.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 298תכנית מפורטת - תחנת דלק קדימה. שינוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק.
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
שקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ מק/ 2085מושב נוגה30/06/2008
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
בקשה ועדה מקומיתשמר/ 20000982מתן רישוי לסככות הקיימות לאורוות ולבניה חדשה לחווה חקלאית לגידול סוסים.