ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 483 מתאריך 17/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 13/ 3/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 3- חופי חיפה וטירת כרמל16/08/2007
נושאשאילתא במועצה הארציתשאילתא במועצה הארצית
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 11תכנית מתאר ארצית לאיגום , להחדרה ולניצול מים עיליים22/03/1984
תוכניתתממ/ 1/ 30תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת
נושאמועצה ארצית(3)נושא כללי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
הגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 40תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 40 - רמת ארבל - ישוב חדש
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 5חיבור מערכת הולכת גז טבעי מגבול המים הטריטוריאלים אל המכלול הימי באזור אשקלון16/08/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת הולכת גז טבעי - חיבור מפעלי תעשיה מישור רתם ורמת חובב05/11/2007
אשדודתוכניתתמא/ 10/ ד/ 6הרחבת תחנת הכח אתגל (אשקוגן) באשדוד וחיבורה לצנרת הגז הטבעי
תוכניתתמא/ 42תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית