ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 328 מתאריך 27/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, גיזותוכניתמי/ 895שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים - גיזו.04/09/1997
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13419אתר תירות ונופש " אלעוש", תמרה
הגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 16529קיבוץ סאסא28/02/2008
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, נצרת עילית, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16613תכנית מתאר, דבוריה03/06/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 18מגורים מיוחד,בתי מלון,מסחר,מסחרי מיוחד,שטח ציבורי פתוח,דרך קיימת ודרך מוצעת10/04/2011
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 13/ 3/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 3- חופי חיפה וטירת כרמל16/08/2007
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
עמק חפרתוכניתתממ/ 3/ 27/ 1תכנית מתאר מחוזית לצפון רצועת נחל אלכסנדר - שינוי מס' 131/12/2007
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתתממ/ 2/ 66הרחבת הישוב דבוריה15/01/2008
חדרהבקשה ועדה מקומיתחדר/ 20060159שימוש חורג לחניית משאיות ונגררים
שקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070106שימוש חורג להקמת מתקניים זמניים לפסטיבל לארוע "בומבמבלה"