ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 322 מתאריך 19/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 27החלפת אזור מבני משק באזור תעשייה30/06/2008
גזרתוכניתמח/ 259הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.16/05/2012
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
שקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 10בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית ל- 3 יח' אירוח
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 1שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 3שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 2שימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 4שימוש חורג ל-5 יח"ד בנחלה א' במושב עין יהב.