ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 735 מתאריך 12/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13889שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון23/01/2008