ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 515 מתאריך 16/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, הגליל המרכזי, לב הגליל, משגב, דיר חנא, כאוכב אבו אל-היג'א, כפר מנדא, עראבהתוכניתג/ 15320מתחם יער הר אחים- עצמון
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 314תכנית מתאר לכפר גליקסון24/09/2009
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ מק/ 31/ 27החלפת אזור מבני משק באזור תעשייה30/06/2008
גזרתוכניתמח/ 259הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.16/05/2012
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 298תכנית מפורטת - תחנת דלק קדימה. שינוי יעוד מחקלאי לתחנת דלק.
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
שקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
בקשה ועדה מקומיתשמר/ 20000982מתן רישוי לסככות הקיימות לאורוות ולבניה חדשה לחווה חקלאית לגידול סוסים.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 1שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 3שימוש חורג להקמת 4 יח"ד אירוח ומטבח בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 2שימוש חורג בשטח חקלאי למבנה תיירות בנחלה א' בחצבה.
בקשה ועדה מקומיתתרנ/ 30/ 06/ 4שימוש חורג ל-5 יח"ד בנחלה א' במושב עין יהב.