ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 742 מתאריך 29/03/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8097/ אשינוי יעוד אזור, קביעת בינוי והוראות בניה. שכ' שיאח', שטח צפוני לדרך הכוהנים.27/11/2007
ירושליםתוכנית10269שינוי יעוד וקביעת בינו להקמת בנין חדש בן 4 קו' - 5 יח"ד . שכ' בית חנינה26/12/2007
ירושליםתוכנית6174/ גשינוי ס' 9(ב) לתכנית 6174/ב ע"י תוספת שימוש למסחר , הר חוצבים12/12/2007
ירושליםתוכנית2833/ התוספות בניה על הגג ובחזיתות שינוי ממגורים 2 למגורים מיוחד - רוממה12/12/2007
ירושליםתוכנית9550הכשרת עבירות בניה והרחבות דיור, הר נוף, רח' הרב יצחק חי טייב20/08/2007
ירושליםתוכנית9444שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 1 , פסגת זאב, רח' בן ציון גרמי 13, 1520/08/2007
ירושליםתוכנית11383שינוי ממגורים 2 למגורים מיוחד בניית 10 יחידות דיור , רחביה , אלפסי 3108/11/2007
ירושליםתוכנית8437שינוי יעוד ממגורים 2 למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד, שכ' המוגרבים, משה הס 420/03/2008
ירושליםתוכנית3351/ דתוספות בניה בקומת קרקע לשם הרחבת יח"ד, שכ' רמת דניה, רח' קובובי 424/10/2007
ירושליםתוכנית11451שינוי שטח לפרטי פתוח מיוחד, ק. שימושים למשרדים/מלון, מרכז העיר, שבטי ישראל04/09/2007
ירושליםתוכנית1553/ בתוספת קומה עליונה לשם הרחבת 2 יח"ד,גבעת שאול ,רח' עמרם גאון 4624/10/2007
ירושליםתוכנית11530שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד, 8 יח"ד, בית צפפה26/12/2007
ירושליםתוכנית5701/ בתוספות לשם הרחבות יח"ד ותוספת 1 יח"ד, בית הכרם, החלוץ 18
ירושליםתוכנית11140הרחבות דיור עבור בית משפחתי (וברית שחיה) , הר נוף, האדמור מבויאן 3424/10/2007
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12815תוכנית מתאר לטובא זנגריה21/07/2008
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, כפר כנאתוכניתג/ 12955יער טורען08/02/2010
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 13283חוות לולים, גשר הזיו20/08/2007
יקנעם עיליתתוכניתג/ 13941שינוי בהוראות וזכויות בניה:
הגלבוע, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14610שמורת טבע נחל תבור, הרחבה24/04/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15060שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, חוסן27/11/2007
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15192הסדרת דרך מס' 75 ע"פ תכניות ביצוע של מע"צ, יפיע08/11/2007
מעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 15206שינוי יעוד לחקלאי מיוחד ודרך, זרעית08/01/2008
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתגנ/ 15197הוספת שימוש לאזור מבני ציבור, גוש חלב27/11/2007
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 15202פנינת הצפון, שינוי לתכנית ג/ 7441 , 96 יח"ד10/07/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 15435הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע והקטנת קוי בנין, תרשיחא02/04/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 15653שינוי מערכת דרכים בגוש 10297 חלקות 26,27-שפרעם23/01/2008
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתגנ/ 15669הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות ושינוי קוי בנין, חורפיש26/12/2007
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15713יפתח- חלוקה למתחמים05/02/2009
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגנ/ 15853שינוי מערכת דרכים, שינוי תכנית ג/ 10664, שפרעם08/01/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 15913הקטנת רוחב דרך 72 מ-10מ' ל-8מ', שפרעם12/12/2007
מעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 16008הגדלת שטח תעשיתי - אזור תעשיה תפן,
טבריהתוכניתגנ/ 16059תוספת שטח מסחרי , טבריה02/04/2008
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16119שינוי במערכת הדרכים, עין מאהל20/02/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 16131שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד, מעלות תרשיחא
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגנ/ 16134שינוי תוואי דרכים, שפרעם12/12/2007
טבריהתוכניתג/ 16127"סגירה חורפית (פרגודים) לבתי אוכל - טבריה31/07/2008
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16095שכונת מגורים בכניסה לעילוט04/09/2008
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 16182שינוי ייעוד מחקלאי למגורים וחלוקה מחדש,שדה אליעזר18/08/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתגנ/ 16173שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים , בית שערים10/03/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 16199הגדלת אחוזי הנייה ,כיסוי קרקע והקטנת קווי בניין, תרשיחא29/06/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16218שינוי ייעוד ממגורים למגורים משולב בתעסוקה , ריינה04/09/2007
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 16219ריתכנון שכונת מגורים מזרחית, יוקנעם עלית11/09/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16221שינוי בתוואי דרכים והסדרת חנייה, עילוט27/11/2007
נהריהתוכניתג/ 16268נהריה הירוקה - מרכזון מסחרי, נהריה14/06/2007
נהריהתוכניתגנ/ 16389הגדלת אחוזי בניה ברח' הרצל 33, נהריה12/07/2007
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16454שינוי יעוד קרקע למגורים א', שצ"פ מבנים ומוסדות ציבור, שדה אילן
קרית טבעוןתוכניתטב/ 232דרך גישה לחניה למגורים בשכונת עליה ק. טבעון02/04/2008
מנשה-אלונה, אלונהתוכניתמ/ 352שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה04/11/2009
חוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ חתכנית מתאר לקיבוץ החותרים.10/03/2008
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1220שנוי יעוד משצ"פ למגורים ברחוב הרקפת בבנימינה28/02/2008
חיפהתוכניתחפ/ 1601/ אהסבת שטחי שירות לשטח עיקרי10/03/2008
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 24/ התוספת שטחי שרות מתחם שיכון עובדים כרכור12/12/2007
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 509/ בהסדרת בינוי במבנים קיימים ברח' מעלה הרימון, נשר20/03/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 18תוכנית הר/ 485/ 1805/02/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 93בית-ארקא תוספת זכויות בניה, תוספת בניין.05/03/2009
לב השרון, נצני עזתוכניתמח/ 127/ אביטול הדרך הקיימת והפיכת השטח לחקלאי, בטול קטע מדרך 57 בתחום מחלף נצני עוז.04/12/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 68לקבוע את תכנון השטח הכולל בה תוך שינוי תכנית מתאר מקומית פ"ת.21/06/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ ב/ 7שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ג',הריסת מבנים בפועל - כמסומן בתשריט.23/01/2008
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 12/ 1שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית
רעננהתוכניתרע/ 1/ 549שינוי שטח תכסית הקרקע, תוספת שטחים עיקריים, שינוי קוי בנין הכל במגרש א'.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 62/ א/ 1החזרת מצב מגרשים למצבם הקודם ע"י שינוי מש.צ.פ למגורים,קביעת תנאים והוראות לבני04/09/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 7/ גשינוי יעוד ממגורים ב' לש.ב.צ. תוספת קומות קביעת מס' יח"ד,קביעת מרתף חניה,הריסת23/01/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 28/ התיקון ללוח השטחים בתכנית כס/ 3/ 28/ ד בכל הנוגע להפקעה לדרך לגובה מבנים ויח"ד18/08/2008
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2052שינוי יעוד משטח למבני ציבור, לאזור מגורים א' להשלמת מגרש עפ"י מצב קיים.30/04/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 24/ 13שינוי ממגרש מסחרי ליעוד למגורים א', קביעת זכויות בניה וקוי בנין.24/10/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 43/ 12שינוי מאזור לבניני ציבור למגורים ב' ג' לש.צ.פ. ודרך,חלוקה והקצאות מגרשים בהסכמ30/04/2008
שורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 315הרחבת מושב יסודות עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני.12/07/2007
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 17יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף בשטחי משמר דוד12/07/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2689מתחם ציקלג31/07/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3271מתחם ניסקו11/11/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3094מתחם אברבנאל-אילת07/03/2010
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 519/ 9/ גמגורים -שכונת ראשונים27/11/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3263הגדלת זכויות בניה לתעסוקה לבניין קיים ברח' הברזל08/11/2007
חולוןתוכניתח/ 535שינוי בינוי למבני ציבור במתחם נאות שושנים08/08/2007
שקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 3אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן18/08/2008
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 127מגדלי קרן04/09/2007
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 52שמורת טבע - חולות עגור06/04/2009
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 34מגרש 51 - שכונת בן-גוריון11/09/2007
אילתתוכנית2/ 02/ 223רובע 11 שחמון - אילת08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 30שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות - באר שבע08/11/2007
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 111ביטול תחנת דלק - רובע א' - אשדוד08/11/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 66אתר לאומי אום רשרש11/09/2007
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 106שכונת אל- סייד29/06/2009
שמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 10הגדלת זכויות בניה במגרשים 325, 326 - מושב תיפרח04/09/2007
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 6מרכז מושב גילת04/11/2009
בני שמעון, משמר הנגבתוכניתמשד/ 31משמר הנגב והסביבה
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 26איחוד וחלוקה במגרשים 46 ו- 162 - מושב באר טוביה11/09/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 25רחוב צביה ויצחק 24 - תוספת זכויות - באר שבע23/07/2007
שמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 302/ 21תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו08/08/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 5שכונת גנים א' - משעול הקנה 6 אילת08/08/2007
תוכנית10/ 02/ 100/ 71בריכה מס' 3 - מפעלי ים המלח08/08/2007
נתיבותתוכנית22/ 03/ 121/ 4מגרש 6 - שכ' קרית מנחם , רח' טדי קולק08/08/2007
בני שמעון, שקמים, לכישתוכניתמשד/ 35בית קמה והסביבה
שמעונים, שער הנגבתוכניתמשד/ 34רוחמה והסביבה