ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 516 מתאריך 07/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6885תכנית מתאר למצפה נפתוח - 1395 יחידות דיור
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתענ/ 731/ א/ מ/ 347התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א04/09/2008
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ ד/ 1272הפרדה מפלסית רכבת - מדרום לתחנת הרכבת בנימינה28/06/2007
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
שמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291/ 1הרחבת מושב דקל09/04/2008
שמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול