ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 746 מתאריך 22/04/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ זשינוי יעוד מאזור חקלאי ב' לחקלאי ב' מיוחד, מוצא עילית, רחוב התפוח 905/06/2007
הגלבוע, הגילבוע, אומן, גדיש, מלאה, ניר יפהתוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)14/06/2007
בני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמים05/06/2007
אבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 02/ 110ישוב דריג'את05/06/2007
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 306אזור תעשיה באר הדאג' - שלב א' - אבו בסמה05/06/2007