ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 332 מתאריך 12/06/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכותוכניתג/ 16255אצטדיון כדורגל - עכו05/06/2008
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16672מבני ציבור ומגורים, כעביה05/02/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 113אזור המרינה - אשדוד
מיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 102/ 1מבואה וחניון ליה לקניון האדום (בשמ"ט מסיב אילת)
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 159/ אאתר לכריית חול - חולות סמר19/09/2007
תוכניתתמא/ 31/ א/ 1תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולקליטת עליה30/06/1996
בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט2007/ מר/ 1שינויים במרחבי תכנון לב השרון - שרונים (פרדסיה וכפר יונה)
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 66תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 66- ישוב כפרי סנסנה
בקשה לשינוי מרחב תכנון/ גבול שיפוט2007/ מר/ 2שינויים במרחבי תכנון מצפה אפק (גני תקווה) - פתח תקווה
חדרהבקשה ועדה מקומיתחדר/ 20060344הקלה בקו בניין לכביש מס' 4