ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 258 מתאריך 07/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, מרום הגליל, משגבתוכניתג/ 12044שמורת טבע מתלול צורים14/09/2009
עמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 14153גן לאומי עובדיה,23/02/2011
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15430שכונת מגורים מזרחית - רינה
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 16470שכונה דרום מערבית- כפר טורעאן
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 29קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב07/01/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 72מאגר להב קולחי שוקת08/01/2009