ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 338 מתאריך 14/08/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, מגידותוכניתג/ 14937יער מגידו24/12/2009
עמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 15869תכנית מתאר קיבוץ כנרת
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 16330שכונת אבו שאח-שפרעם
עמק לודתוכניתגז/ 508כביש מס' 1 הרחבת מסלול צפוני (ממחלף גנות עד מחלף שפירים).08/01/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 6הרחבת רחוב ויצמן וקביעת זכויות בניה למסחר ומגורים.26/11/2009
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 290יער שקף
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 109מולדה - אבו בסמה26/06/2011
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב15/04/2010
נושאוולנת"עהודעות היו"ר