ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 342 מתאריך 16/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14047יער אליקים22/12/2011
מטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 15091תכנון מחודש של אזור המגורים הקבוצי- קבוץ ראש הנקרה.04/12/2008
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16282אזור חקלאי מיוחד - 1 , אזור צומת בית רימון (כפר כנא)22/05/2008
עמק הירדן, האוןתוכניתג/ 16368קיבוץ האון- התחדשות
יזרעאליםתוכניתג/ 16731קדוח נטופה 6, סמוך לכביש 78419/03/2009
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 3תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים05/01/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3585חיבור בין מתחם נופי ים לכביש השרות של דרך נמיר
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 470יער שמריה רנן
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 250תחנת שאיבה כתף אברהם21/07/2011
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ 02/ 305/ 67בריכה ותחנת שאיבה דבירה26/03/2009
ערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 254תחנת שאיבה יתיר24/05/2009
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב15/04/2010