ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2004257 מתאריך 24/07/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 210/1/5 תל מונד
שרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 23ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את ת. הצ/210/1/5
שרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 55על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לדחות את תכנית הצ/ 5/ 1/ 210 תלמונד