ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 344 מתאריך 30/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13789מתקן הנדסי- בסמת טבעון26/11/2009
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15713יפתח- חלוקה למתחמים05/02/2009
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 16534מתקן הנדסי - בריכת ביוב , בסמת טבעון14/09/2009
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1249שיקום מחצבת בנימינה
עמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 188/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-קביעת הוראות בניה - תחנת דלק-כפר ידידיה
שקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
נהריהבקשה ועדה מקומיתנהר/ 20060206בקשה לבניית שלט דיגיטלי מסחרי בנהריה.