ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 345 מתאריך 06/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
הגליל המזרחי, עמק הירדן, עמק המעיינות, יבנאלתוכניתג/ 13436מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)16/12/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 15542מושב מרגליות24/03/2010
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 15654רה-תיכנון בגושים 10285,103281
הגליל העליון, סאסאתוכניתג/ 15874בריכת סאסא08/02/2010
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, טבריה, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 16213יערות בקעת יבנאל ורכס פוריה21/05/2012
טבריהתוכניתגנ/ 16509שינוי ייעוד משצ"פ למבני ציבור , טבריה26/06/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 71התחדשות עירונית במתחם בר-כוכבא.29/06/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 32בניה חדשה בסמוך לבית גולדמינץ.29/06/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 36שינוי לבינוי ע"י תוספת:זכויות בנייה,יח"ד,שטחים עיקריים ושטחי שרות,קומות.12/05/2009
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 503יער כיסופים11/11/2008
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
הגליל המזרחיבקשה ועדה מקומיתגמז/ 8/ 07שימוש חורג למסעדה ומכולת.