ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 816 מתאריך 31/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5261תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת 3 יח"ד חדשות- שכ' בית צפפא04/12/2008
ירושליםתוכנית9143הריסת מבנים ובניית 3 בניינים והוספת קומות על קיימים. רח' קנאי הגליל 31, שכ' פת
ירושליםתוכנית8974תוס' בניה בכל קו' הבניין לשם תוס' מחסנים חדשים והרחבת יח"ד.מ'מ'משקלוב 18.הרנוף26/06/2008
ירושליםתוכנית10347תוספת 2 קומות מעל בניין קיים , שכ' זכרון משה, רח' דוד ילין 2324/05/2009
הראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 444הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של מטרופולין ירושלים - עמק הארזים
ירושליםתוכנית7624הקמת בניני מגורים חדשים במתחמים,שעפט ממזרח לדרך רמאללה 140 יח"ד
ירושליםתוכנית5617/ אקביעת תוספת שטחי בניה לשם הרחבות יח"ד, שכונת נווה שאנן22/05/2008
בית שמשתוכניתבש/ 138/ ידשינוי יעד מנוף פתוח ושטח פתוח למגוריםא'ו-ב,45 יח"ד חדשות,שכ' מגדל המים בית שמש18/11/2008
ירושליםתוכנית7158/ בהוראות לאיחוד וחלוקה תכנוני במתחם מס' 5 שנקבע בתכנית במ/ 3457 א ,בית חנינה05/01/2012
ירושליםתוכנית7158/ אקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מתחם 5 ,בית חנינה ממערב לד' רמאלללה ומצפון לכביש 2119/12/2011
ירושליםתוכנית11186שינוי מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד, 4 יח"ד חדשות, צור באהר, דר' בית לחם10/07/2008
ירושליםתוכנית4729/ בשינוי יעוד משמורת טבע לשביל להולכי רגל ומיער לאזור מגורים, הר נוף, רחוב אגסי ל06/04/2009
מטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 13576תכנית מתאר ערב אל עראמשה18/11/2008
בית שאןתוכניתג/ 15403תוספת אחוזי בניה במבנה לשימור, בית שאן30/04/2008
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 15634בית העדה הדרוזית, ינוח02/04/2008
קרית שמונהתוכניתגנ/ 15676שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים17/12/2008
הגליל העליון, גדותתוכניתג/ 15744גדות - הרחבה קהילתית04/09/2008
נצרתתוכניתגנ/ 15862יעוד שטח לבנייני ציבור, נצרת24/03/2010
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 15971דרום גבעת זקיף מערבית לנחף12/05/2009
נצרתתוכניתג/ 16032שינוי יעוד מקרית הממשלה למבנה ציבור - בית הפרקליט, נצרת05/06/2008
הגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 16044אזור אחסנה,מגן שאול13/10/2009
קרית שמונהתוכניתג/ 16090הסדרת צומת כניסה לתחנה אגד14/09/2009
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16212שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל03/09/2009
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16360הסדרת דרך גישה, יפיע05/06/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 16464הסוללים- חלוקה למגרשים והסדרת הישוב04/12/2008
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגנ/ 16511איחוד וחלוקה - שדה אילן
קרית שמונהתוכניתג/ 16420הגדלת אחוזי בניה באזור מלונאות ונופש, קרית שמונה22/05/2008
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 16645שינוי בהוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית05/06/2008
לב הגליל, דיר חנאתוכניתגנ/ 16712הגדלה נקודתית של זכויות בניה, והקטנת קוי בנין, דיר חנא21/07/2008
עפולהתוכניתג/ 16775מתחם מסחרי, עפולה20/02/2008
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 16806שינוי בהורואת וזכויות בניה , יקנעם עלית18/11/2008
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 652המשך כביש מס' 7 , אום אלפחם17/06/2009
קרית אתאתוכניתכ/ 408"התחדשות עירונית" "פינוי בינוי" - מתחם "שיבת ציון" קרית אתא26/11/2009
חיפהתוכניתחפ/ 1053/ גאתר לקיוסק בשדרות דגניה 73, קרית חיים04/12/2008
חיפהתוכניתחפ/ 2196הסדרת בניה קיימת ותוספת זכויות בניה, רח' סמולנסקין 1512/10/2008
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
חיפהתוכניתחפ/ 1991בית המילואים רח' יפה נוף10/07/2008
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 1הכנת תכנית מתאר מפורטת למושב אביחיל16/12/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 201שינוי מזכות מעבר ציבורית למגורים א,ללא שינוי בזכויות,תוספת לשטח הבניה,שינוי בק03/03/2009
עמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 8תוספת 17 מגרשי מגורים חד-משפחתיים להרחבה ע"י שינוי מש.צ.פ. למגורים ולדרכים.03/03/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 103/ 6/ גקביעת זכויות בניה, הוראות לתוספת בניה ע"ג מבנה קיים.18/11/2008
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 381שינוי ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד וזכויות בניה לשטח עיקרי,קביעת שטחי ש31/07/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 234הקטנת קו בנין צדדי (מצד דרום), קביעת אחוז בניה לקומה, קביעת הוראות בניה.17/06/2009
גזרתוכניתמח/ 259הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.16/05/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 68ביטול הרחבת דרך תוך הסדרת הצומת, שינוי קו בנין לרחוב.12/10/2008
גזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 11יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין מגורים וקומת גג מעל קומת קרקע וקומת מרתף.22/05/2008
טייבהתוכניתטב/ 3350הגדלת מס' קומות ומס' יח"ד.10/07/2008
טייבהתוכניתטב/ 3351שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ג' משולב עם חזית מסחרית, קביעת חניה ציבורית,הורא31/07/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3449אשרור מצב קיים,ביטול חלק מדרך מאושרת למגורים ב,קביעת:קוי ואחוזי בניה,זכויות וה19/01/2009
עמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 7שינוי תקנון עח/5/69 לעניין אישור תכנית בינוי - מעברות.20/03/2008
גזר, ישרשתוכניתגז/ 19/ 22פיצול נחלה ישרש.31/07/2008
נתניהתוכניתנת/ 537/ 27/ בתוספת זכויות לדירת גג בבנין קיים.08/02/2010
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3462תוספת קומה למבנה קיים, המבנה יהיה מורכב משלוש יח"ד בשלוש קומות.31/07/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 7/ 4הסדרת גישה למגרשים על חשבון ש.פ.פ. וש.ב.צ.31/07/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3464אישור קוי בנין ואחוזי בניה בהתאם למצב הקיים לבית מגורים.21/07/2008
חבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתמשמ/ 157גבעת כח05/02/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1296מגרש שולי-הקמת בנין מגורים21/07/2008
קרית אונותוכניתקא/ 343/ מחמגורים- רייספלד
רמת גןתוכניתרג/ 1081/ גתוספת שטח לקירוי מרפסות20/03/2008
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210/ דבנין מגורים -רח' העצמאות 8806/04/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3484שירותי חוף הים06/04/2009
חולוןתוכניתח/ 1/ 23תוכנית גגות26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 113מתחם השוק - העיר העתיקה - באר שבע29/06/2009
שקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 162/ 3תוספת זכויות בניה למחסנים - בת הדר26/06/2008
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 92מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד07/10/2008
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 6שינוי יעוד בחלקה חקלאית מושב שרשרת09/04/2008
שמעונים, אשכול, דקלתוכניתמשד/ 37דקל
שמעונים, אשכולתוכניתמשד/ 38סופה והסביבה09/04/2008
שמעונים, מרחבים, רנןתוכניתת/ משד/ 36רשום אדמות היישוב רנן בספרי המקרקעין