ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 843 מתאריך 25/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11477תוספת קומה לשם יצירת יח"ד חדשה והרחבות דיור, תל ארזה, אלקנה 4/ א28/02/2008
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11942מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה20/02/2008
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 16672מבני ציבור ומגורים, כעביה05/02/2008
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008