ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 349 מתאריך 08/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית12000הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של תושבי מטרופולין ירושלים, עמק הארזים
הראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 444הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש של מטרופולין ירושלים - עמק הארזים
ירושליםתוכנית5955קביעת יעוד שטח לאזור מגורים 2, יצירת 11 יח"ד, רמת מוצא09/02/2012
ירושליםתוכנית6135/ בשינוי משטח לדרך לשטח למגורים א', שינוי קו בניין, שומרי אמונים 7, שכ' בית ישראל18/11/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12334תחנת תידלוק ומסחר, שפרעם16/07/2012
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתג/ 15442כפר ורדים שלב ג' - שנוי לתכניות
עכותוכניתגנ/ 16719הגדלת אחוזי בנייה בצפון הכרם, עכו10/07/2008
חיפהתוכניתחפ/ 1481/ גמרכז רפואי רמב"ם21/01/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3271מתחם ניסקו11/11/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3250לב המע"ר הצפוני25/08/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3641/ מחמלון אמבסדור08/05/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3484שירותי חוף הים06/04/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2816/ אמגורים שדרות רוטשילד-אלנבי10/07/2008
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008