ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 851 מתאריך 30/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8092/ אקביעת בינוי להרחבת יח"ד קימות בכל קומות הבנין רח' אשר גולאק14 נוה יעקב10/07/2008
ירושליםתוכנית10546שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניית בניין בן 4 קומות - שכ' ג'בל אל מוקבר29/06/2009
ירושליםתוכנית10369קביעת בינויים לתוספות בנייה, מושבה גרמנית, עמק רפאים 4617/12/2008
ירושליםתוכנית10187הקמת 2 בנינים בני 4 קומות שינוי ממגורים 5 ל- 2 מיוחד אבו טור04/09/2008
ירושליםתוכנית9223/ אתוספות בניה בשני בנינים קיימים לשם הרחבת יח"ד ותוספת 2 יח"ד - צור באחר18/11/2008
ירושליםתוכנית11363קביעת שני מגרשים חדשים , חזית מסחרית ובינוי ל2 בניני מגורים חדשים ,שעפט
ירושליםתוכנית9703תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת , נחלת שבעה , יואל סלומון 11
ירושליםתוכנית6517/ אתוספת קומה וקומת מרתף , הרחבת יח"ד , ללא שינוי במספר יח"ד ,מקור ברוך24/05/2009
ירושליםתוכנית7622קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם 10 ו- 20 , שעפט מע' לדרך רמאללה
ירושליםתוכנית11573תוספות לשם הרחבת יח"ד קיימות בבניין, נווה יעקב, רח' זווין 4318/11/2008
ירושליםתוכנית11746הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש למגורים ומסחר ,11 יח"ד ואדי אלגוז , רח' אלמקדסי17/12/2008
ירושליםתוכנית9113הקמת בנין חדש על הבנין הקיים הידוע כבנין "מעין שטוב" ,יפו 54, פינת שטראוס24/05/2009
ירושליםתוכנית6094/ אביטול התנאי שבסעיף 10 (ט) בתכנית 6094 ומתן פתרון גישה מוטורית לחלקה, רמות21/01/2010
ירושליםתוכנית4715/ דשינוי גבולות המגרשים ומספריהם, שטח וייעודי קרקע, מתחם ימק"א ירושלים, ניקופוריה18/11/2008
ירושליםתוכנית11963תוספות בניה לשם הרחבות דיור, רחוב אדם 14, תלפיות מזרח18/08/2008
ירושליםתוכנית12071בניית מוסד ציבורי לדת מעל מבנה קיים למסחר , בין רח' עזרת תורה ואבן האזל23/06/2008
ירושליםתוכנית12105הרחבות דיור ברח' אדם 16, תלפיות מזרח18/08/2008
ירושליםתוכנית12268תוספת קומה וסגירת מרפסות לבנין לשם הרחבת 2 יח"ד ,הרב פרנק 32 , בית וגן31/07/2008
ירושליםתוכנית5838/ אתוספת שטחי בניה ליחידות דיור קיימות רח' הקבלן 59, שכונת הר נוף05/03/2009
ירושליםתוכנית12292הקמת מבנן חדש ובו 3 יח"ד , רמת מוצא, רח' אריה מקלף03/06/2009
ירושליםתוכנית12224הרחבת דירה בבית מגורים ותוספת יחידת דיור , שכונת מאה שערים , הרב סלנט 5
עמק המעיינותתוכניתג/ 13353נחל חרוד , מזרח01/12/2011
הגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, הגילבוע, נוף הגליל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13445מתחם יער גבעת המורה ( 1449).21/06/2010
גולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 14746שמורת טבע אחילוף החורן25/09/2008
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14837שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות, אבו סנאן25/09/2008
מטה אשר, כבריתוכניתג/ 15413מתאר כברי03/03/2009
בקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 15421שכונה מזרחית בענה
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15512נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח04/09/2008
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 15623שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד-ינוח18/08/2008
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 15814חקלאי מיוחד ומבנה משק משולב בתיירות,משק 19 בית הלל25/11/2010
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 15986בית עלמין דרומי אל שג'ור שכ' מגדל אל כרום03/03/2009
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 16025הגדלת שטח המגורים בנחלה במושב רם און08/07/2010
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 16056הרחבת העיר אל שאג'ור לכיון צפון מזרח , שכ' בת 842 יח"ד
מבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16164הקטנת שצ"פ והתוית דרך גישה, עילוט26/11/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 16176שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , בית הלל05/02/2009
משגב, מכמניםתוכניתג/ 16248שינוי יעוד לחקלאי משולב באירוח, מכמנים18/11/2008
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16349שינוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון11/11/2008
הגליל העליון, מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 16364שיקום מחצבת גוש חלב22/05/2008
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 16338שכונת מגורים , עין מאהל31/07/2008
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16312שכונה צפונית אבו סנאן
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16395הרחבת אבו סנאן לצפון- מערב14/09/2009
נצרתתוכניתגנ/ 16412חלוקת מגרשים למגורים, נצרת04/09/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16424תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי29/06/2009
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגנ/ 16472הגדלת אחוזי בניה , כיסוי קרקע והקטנת קווי בניין , כפר מנדא21/07/2008
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 16481ייעוד 10 יחידות אירוח בנחלה בחלקה 6 , מושב בצת
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתגנ/ 16615הגדלת זכויות בנייה יסוד המעלה19/03/2009
מעלה נפתליתוכניתג/ 16653לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה05/02/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 16722שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי, רינה17/12/2008
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתגנ/ 16786הגדלת אחוזי בניה , כיסוי קרקע והקטנת קווי בניין - בית ג'אן19/03/2009
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגנ/ 16784שינוי ייעוד מאזור מגורים למבנה ציבור ומגורים משולב במסחר , כפר מנדא12/10/2008
בית שאןתוכניתגנ/ 16793בנה ביתך - שכונה מזרחית, בית שאן04/09/2008
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16812שינוי תוואי דרך וקווי בניין , כפר כנא25/08/2009
נצרתתוכניתגנ/ 16838הגדלת זכויות באזור מסחר ומלאכה שינוי ל- ג/ 13675 , נצרת12/01/2009
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16874שכונת מגורים מערב כפר כנא07/03/2010
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16866שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון18/08/2008
קרית שמונהתוכניתגנ/ 16903שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים, קרית שמונה12/01/2009
כרמיאלתוכניתגנ/ 16904כרמיאל סנטר , כרמיאל12/05/2009
כרמיאלתוכניתגנ/ 16952רח' מורד הגיא 85, כרמיאל18/08/2008
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17025הסדרת דרכים ע"פ חלוקה מאושרת, רמת ישי18/08/2008
נהריהתוכניתג/ 17030בית חולים נהריה31/07/2008
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 17056שינוי ממגורים א' לאכסון תיירותי ומגורים, גדעונה10/07/2008
שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1007הסטת שביל וביטול קטע דרך ושצ"פ ויעוד למגורים, פרדיס18/08/2008
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 703מרכז מסחרי אבו לאחם, אום אל פחם04/12/2008
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 749שינוי יעוד שטח מגורים ושטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבורי ומוסדות ציבור18/11/2008
חיפהתוכניתחפ/ 1796/ 8מתחם מעלה המושבה - מושבה גרמנית30/05/2010
חיפהתוכניתחפ/ 558/ בהסדרת בניה קיימת ותוספת זכויות בניה ברח' אילת 1004/12/2008
חיפהתוכניתחפ/ 2119/ אקרית ספורט חיפה03/09/2009
שומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 1276שינוי יעוד מאב"צ למגורים באור עקיבא05/06/2008
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 388מצפה עירון
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ב/ 1תקן חניה למגורים בבניה חדשה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 24/ 4איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים בהסכמת הבעלים.03/03/2009
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 7/ 2הוספת חלקות שנשמטו בהוראות.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 15/ אשינוי יעוד משטח למרכז אזרחי ל: דרך,מסחר,מגורים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ. חניה,הנחיות לשמור
נס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
יבנהתוכניתיב/ 201/ 4מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר, תרבות ובילוי.08/01/2009
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 268קביעת הוראות בניה לקרקע חקלאית, לחממות למחסן חקלאי.17/12/2008
לודתוכניתלד/ 6155שינוי משטח מסחרי וחניה ציבורית לאזור מסחרי משולב ושביל,תוספת שטחים עיקריים ושר26/06/2008
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 30הוספת שטחי השרות,שינויים בהוראות הבינוי והעיצוב,קביעת הוראות לבריכת שחיה ביתית24/03/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 264שינוי חלקה ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד,ושטח עיקרי למגורים,קביעת שטחי ש21/10/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 74שינוי ממגורים ב' למרפאה ושרותים, ולדרך חדשה. קביעת זכויות בניה וקןי בנין.12/10/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1232/ 87שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך.26/06/2008
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ חהגדלת אחוזי בניה לשטחים עיקריים מ- 80% ל 82% להוספת קומת גלריה.03/09/2009
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2051קביעת: ש.ב.צ.באזור מבני הצבור הקיימים,ככר ודרך גישה למרכז עסקים,ש.צ.פ.26/11/2009
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 300/ אחדרי יציאה לגג - תיקון.08/01/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 10שינוי יעוד של מגרש ממסחרי למגורים ג', ש.פ.פ ודרך.18/08/2008
שהםתוכניתשה/ 37מרכז מסחרי שכונתי ומגורים ברחוב עמק איילון.09/12/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 20/ גתוספת קומה ושטחים לדירת גג.04/09/2008
רעננהתוכניתרע/ 1/ 570איסור הקמת תחנות דלק באיזור התעשיה רעננה.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 17תוספת שטח עיקרי ושטח שרות ל-2 יח"ד בקומת הגג.19/03/2009
נתניהתוכניתנת/ 537/ 36שינוי יעוד ממגורים מיוחד למגורים מיוחד א, הקמת מבנה מגורים חדש.
נתניהתוכניתנת/ 547/ 39/ אתוספת זכויות לדירה דרום-מזרחית.03/03/2009
רמת השרוןתוכניתרש/ 1015שינוי יעוד ממגורים א למגורים מיוחד08/01/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2527/ אמגורים גבעת אנדרומדה06/07/2009
בני ברקתוכניתבב/ 105/ ש"דירות במדרון"08/01/2009
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 17שכונת רמות ב' - רחוב ישעיהו זמיר 4 - באר שבע05/06/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 356/ 2תוספת מגרשים בשכונות 9, 10, 21 - רהט12/10/2008
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 5מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן
אשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 23אזור תעשיה צפוני - רחוב המדע פינת רחוב הביטחות - אשדוד03/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 13רחוב אלעזר 17/12 - באר שבע10/07/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 35רחוב מנדלסון 22 - שכונה ב' - באר שבע05/06/2008
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 72מאגר להב קולחי שוקת08/01/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 42מגרש A 146 - שכונת רמות באר שבע05/06/2008
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 7שכונה 3 - מגרש 20 חורה21/07/2008