ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 494 מתאריך 01/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 95קניון באר שבע12/01/2009
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
נושאמחוז מרכזנושא כללי
נושאמועצה ארצית(3)נושא כללי
אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות21/07/2008
רמת נגבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 65תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 65 ישוב קבע לפזורה הבדואית (עבדת)
תמרתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4/ 1תמ"א מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - מישור רותם ורמת חובב - שינוי במיקום התחנה21/07/2008
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 5תחנת הכח "חגית" - תוספת יחידות ייצור14/09/2009
תוכניתתמא/ 37/ ותכנית מתאר ארצית למתקן גט"ן (גז טבעי נוזלי)
נושאתקנות/ 03/ 2תקנות התכנון והבניה תיקון תקנה 19א(ב)