ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 881 מתאריך 19/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מנשה-אלונה, עירון, אום אל-פחם, מנשהתוכניתענ/ 488/ מ/ 332כביש עורקי עין ג'ראר, אום אל פחם.05/06/2008
דרום השרוןתוכניתמח/ 139דרך מס' 554, קטע בין בית ברל ודרך מס' 551.05/06/2008
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008