ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 358 מתאריך 08/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, אלקושתוכניתג/ 14337דינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, שפ"פ ודרך חקלאית08/02/2010
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 16716שינוי בהוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית18/11/2008
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 16801בריכת ראש פינה 315/05/2011
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 12כעביה דרום. איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 13איחוד וחלוקה מחדש ושינוי קו בניין.
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1111שינוי יעודי קרקע מאזור תעשיה ומגורים א' למגורים ב' ושטחי ציבור06/04/2009
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 48/ העליות גג - גבעת אלונים.05/03/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 2/ 1איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, בניית מבנה מגורים בן 22 קומות - בית הורוביץ.21/01/2010
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 07/ 198דרך וגשר מעל תעלת נחל איילון-הנתיב המהיר
נתיבותתוכנית22/ 02/ 127נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות18/08/2008
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתתממ/ 2/ 59תכנית מתאר מחוזית שינוי מס' 59 - הרחבת הישוב אכסאל25/11/2008