ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 359 מתאריך 15/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 13568יער בית השיטה - רמת יששכר26/11/2009
גבעות אלונים, משגב, שפלת הגליל, כפר מנדא, תמרהתוכניתג/ 15453יער שכניה14/06/2012
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עילבון, ארבלתוכניתג/ 16192יער מסד ארבל17/03/2011
גזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 22/ 18יער משמר איילון.28/04/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 163שינוי לתכנית מתאר - רחוב גולני אפרידר - אשקלון
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 453יער דורות - שמעונים03/06/2009
בני שמעון, להבים, שמעוניםתוכנית7/ 03/ 473יער גבעות גורל21/05/2012
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 475יער יכיני14/06/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 476יער דביר16/06/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 24חוף הקשתות - אשדוד