ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 364 מתאריך 10/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, כישורתוכניתג/ 3304קבוץ כישור25/08/1983
הגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 14681בריכת מים, כפר זיתים13/03/2012
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 15917שינוי תקנוני לתכנית ג/11109, יבנאל
הגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16225יער כורזים24/12/2009
משגב, כישורתוכניתג/ 17029תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור13/10/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 17115תכנית מתאר גניגר21/10/2010
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 367/ 6/ להרח' צה"ל 6 נוה הדר
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3271מתחם ניסקו11/11/2008
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 505יער נחל זיז, תלמי בילו08/07/2010
שומרוןבקשה ועדה מקומיתשמר/ 20060659בקשה להיתר הריסת מחסן , הצבת מחסן , מתן רשוי לחממה חקלאית
קריותבקשה ועדה מקומיתקרת/ 20080150הקמת מכלאה לקופים בחי- פארק