ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 366 מתאריך 24/06/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, ראמהתוכניתג/ 11923שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק בכביש צומת חנניה עמיעד01/11/2012
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15319שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעון22/07/2009
הגליל העליוןתוכניתג/ 16778בריכת עקד, אתר תאנים, גליל עליון
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16920תחנת תדלוק - שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר , נין15/05/2011
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 17149מט"ש אזורי מגידו, מצפון לקיבוץ רמת השופט
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1299/ אשכונת מגורים גני ליאור בבנימינה13/10/2009
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 39יער יד מרדכי29/08/2010
שמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 456פארק יער ארז
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 182ע'רנדל - מוקד חקלאי תיירותי21/01/2010
נושאולנת"עאישור פרוטוקול