ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 370 מתאריך 29/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 14145קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:08/01/2009
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14741שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב שצ"פ ושב"צ והתויית דרך, דיר חנא
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 16763תכנית כאוכב צפון - אזור ג'2 , כאוכב04/11/2009
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3096/ 2שינוי הבינוי המאושר למבנה רב קומות לתעשיה עתירת ידע-התכנית בסמכות מחוזית.25/08/2009
עמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 8תוספת 17 מגרשי מגורים חד-משפחתיים להרחבה ע"י שינוי מש.צ.פ. למגורים ולדרכים.03/03/2009
בת יםתוכניתבי/ 469יעוד שטח למסחר ומשרדים ברחוב בלפור 8005/02/2009
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית לנמל חיפה
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 8תחנות כח עד 250 מגוואט12/10/2008
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 2/ 1נמל אשדוד - הרחבת הנמל צפונה19/05/2011