ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 944 מתאריך 04/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 15265כרכום- הרחבת הישוב18/11/2008
כרמיאלתוכניתגנ/ 15812אופן חרמש-אז"ת כרמיאל12/01/2009
גולןתוכניתג/ 16575אתר פסולת יבשה דליות - הדרך הרומית18/11/2008
נתניהתוכניתנת/ 613שינוי ממגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד רב קומות,הגדלת מס' יח"ד ומס' הקומות.18/11/2008
מיתרתוכנית15/ 02/ 106אתר לסילוק פסולת יבשה מיתר11/11/2008
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 28מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובב11/11/2008
שמעונים, אשכול, דקלתוכניתמשד/ 37דקל