ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 953 מתאריך 22/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 16485תיקון מתארי - שלומי17/12/2008
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 16722שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי, רינה17/12/2008
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17044שינוי יעוד ממסחר משרדים ושפ"פ למסחר, ריינה17/12/2008
טבריהתוכניתג/ 17201מגה אור - טבריה18/11/2008
זבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ גקיבוץ שער העמקים04/12/2008
זבולוןתוכניתזב/ 203/ אתחנת גובית09/12/2008