ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 965 מתאריך 23/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9208קביעת תוספות בניה לבנין קיים,תוספת 5 יח"ד,רח' מאה שערים ועין יעקב,שכ'מאה שערים29/06/2009
ירושליםתוכנית10073שינוי יעוד ,בנית 2 בנינים אחד למגורים והשני לבית ספר פרטי,צור באחר13/10/2009
ירושליםתוכנית10017שינוי יעוד קרקע משט נוף פתוח לשטח למסגר , והקמת מסגד בן 2 קומות גבל מוכבר25/08/2009
ירושליםתוכנית11079השלמת קומת מרתף ותוספת בניה בקומת הקרקע לשם הרחבה בית ישראל ,בית ישראל 2625/08/2009
ירושליםתוכנית9264/ אתוספות בניה,הרחבת יח"ד קיימת הרחבת חנות קיימת תוספת מחסן חפור,רח' מיכה 1 גאולה24/05/2009
ירושליםתוכנית11878קביעת בינוי לבניית בנין חדש בן 3 קומות , תוספת יח"ד 1 , ג'בל מוכבר07/03/2010
ירושליםתוכנית12197הוספת 2 קומות מעל בית מרקחת "עזה" עבור תוספת 4 יח"ד , רחביה,עזה 1508/07/2010
ירושליםתוכנית12325תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימת , תוספת שטחי בניה ,קרית שמואל רח' הארי 1806/07/2009
ירושליםתוכנית12135תוספות בניה בבנין מגורים בשכונת בית חנינה לצורך הרחבת דיור
ירושליםתוכנית12169הקמת בניין חדש מגורים במקום בניין קיים ותוספת שטח למסחר, 4 יח"ד, בית צפפה04/11/2009
ירושליםתוכנית11980תוספת בנייה בגילה, רח' שלמה דוגה מס' 2506/04/2009
ירושליםתוכנית10138/ אתוספת קומה על בנין קיים 4 יח"ד חדשות , רח' הסופר 3 בית הכרם04/05/2011
ירושליםתוכנית12403הרחבות ותוספות בנייה בפינת אלפנדרי - תחכמוני, שכ' מקור ברוך01/11/2012
ירושליםתוכנית9568/ אשינוי יעוד משטח נוף פתוח למגורים ב1 - 51 יח"ד , שכונת ראס אל עמוד
ירושליםתוכנית12407שינוי קווי בנין , הרחבות דיור לדירות קיימות רח' מוצקין 10 שכ' קרית יובל.22/10/2009
ירושליםתוכנית12583הרחבת יח"ד ברחוב המשוררת זלדה 23 , שכונת רמות .24/03/2010
ירושליםתוכנית12087/ אהקמת שני מבני מגורים חדשים , 64 יח"ד , שכ' בית וגן , רח' סלמן מוצפי 1 .24/12/2009
ירושליםתוכנית12730הקמת בניין מגורים חדש בן 6 קומות, 18 יח"ד, ג'בל מוכבר04/11/2009
חיפהתוכניתחפ/ 1481/ גמרכז רפואי רמב"ם21/01/2010
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1299/ אשכונת מגורים גני ליאור בבנימינה13/10/2009
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 151תוכנית הצ/ 3/ 1/ 15116/11/2009
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 136נופי השרון-פרדסיה, שינוי ביעוד הקרקע מחקלאי לדרכים, מגורים, ש.פ.פ, ש.ב.צ.16/11/2009
נתניהתוכניתנת/ 650/ 32שינוי ממגורים ג' למגורים ב/3, הגדלת שטחים עיקריים ושרות,קביעת מס' יח"ד וקומות.12/05/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 17מתחם שילר.07/10/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ א/ 11מתחם חברת "מגדל" מרכז אזרחי - ראשון לציון.07/10/2010
רחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 6הרחבת דיור למתחם "הורוביץ" קרית משה רחובות.16/05/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 302/ 26תוספת יחידות דיור למגרש,תוספת שטח עיקרי.24/03/2010
דרום השרוןתוכניתשד/ 594/ 43תוספת זכויות בניה.29/06/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 421תוספת זכויות (עפ" מצב קיים), רח' ההדרים 115,אבן יהודה.03/09/2009
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 425הגדלת זכויות בניה למטרות עיקריות והגדלת התכסית בתת מגרש.03/06/2009
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 94שד' חן 69.24/03/2010
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 12/ 2/ ארח' יעבץ 10 (פינת רח' העבודה).22/10/2009
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 36שינוי יעוד התכנית ממגורים ב' למגורים ג'.קביעת זכויות והוראות הבניה.06/04/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1231/ 2מגרש ספיר ,מגרש מאיה08/02/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3793/ מחבנין מגורים -פינת הרחובות קק"ל ובן יוסף04/11/2009
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
שדרותתוכנית21/ 03/ 121משעול בן גוריון - שדרות06/07/2009
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253/ 1הרחבת חוות כלובי דגים בים התיכון13/10/2009