ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 966 מתאריך 03/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11724הגדלת אחוזי בניה הקמת בנין חדש בן 12 יח"ד,שטחי שרות וחניה תת קרקעית,רח' שטראוס17/12/2008
ירושליםתוכנית12036מתחם תנובה, רוממה, 330 יח"ד08/01/2009
גולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 14145קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:08/01/2009