ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 976 מתאריך 03/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 15713יפתח- חלוקה למתחמים05/02/2009
מעלה נפתליתוכניתג/ 16653לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה05/02/2009