ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף

מס' 49 מתאריך 11/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק הירדן, האוןתוכניתג/ 16368קיבוץ האון- התחדשות
עמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 17264מתחם מלון גנוסר
עכותוכניתגנ/ 17692הרחבת בית ברח' הסביון 9, עכו21/07/2011
חיפהתוכניתחפ/ 229/ ט/ 1הוראות בניה באתרים למוסדות ולבניני ציבור26/06/2011
חיפהתוכניתחפ/ 777/ דרח' הנמל - בית חירות - תוספת שימוש למגורים03/09/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 11/ 1שינוי יעוד ממגורים מיוחד למגורים ד 3.24/09/2009
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 39חיבור כיכרות21/10/2010
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 12/ 1תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 121/09/2010
טבריהבקשה ועדה מקומיתטבר/ 20080197בקשת היתר בניה לשימוש חורג לחניון סירות, תוספות פיתוח מסלעה בחזית.
מטה אשרבקשה ועדה מקומיתחאש/ 20060521תוספת עלית גג פרגולה ושיפוץ הבניין הקיים
חוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20070438שימוש חורג לגן אירועים פתוח בשטח המיועד לקייט