ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 994 מתאריך 15/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 1011הסדרת בריכת מים קיימת והקמת בריכה נוספת , צפונית למושב תעוז26/11/2009
ירושליםתוכנית12780הקמת 2 מבנים חדשים נפרדים מעל 2 קומות תת קרקעיות ברח' רות 3 , מושבה גרמנית28/04/2010
הגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16849מאגר חוקוק - מאגר בראש תעלת הירדן25/08/2009
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1249שיקום מחצבת בנימינה
חדרהתוכניתחד/ 1377שינוי הוראות בניה בגוש 10570 חלקה 3917/06/2009
חיפהתוכניתחפ/ 777/ דרח' הנמל - בית חירות - תוספת שימוש למגורים03/09/2009
ראש העיןתוכניתרנ/ 201/ דהסדרת שני שבילי המעבר המחברים את רח' שיר השירים עם רח' רח' שבאזי.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 137נופי השרון - פרדסיה שרונים.16/11/2009
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 36שנהב חן סימילנסקי07/01/2010
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1551/ 2הסדרת דרך גישה למגרש 14.24/09/2009
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 234פינויי בינויי רח' קפלן מס' 3,5,713/10/2009
בני ברקתוכניתבב/ 809בנין מגורים-טרומפלדור 714/09/2009
בני ברקתוכניתבב/ 810הקמת בנין מגורים07/03/2010
בני ברקתוכניתבב/ 811בנין למגורים ומסחר ברח' ז'בוטינסקי24/12/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2986/ א/ מחמתחם בית ליסין29/08/2010